סגירות לטנדרים

סגירה חשמלית לטנדר

סגירה ידנית לטנדר

סגירה-שטוחה-קשת